نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/24 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/24 پنجشنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۰/۱۲/۵ پنج اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,490 دلار 292,220 یورو
262,100 بالاترین قیمت دلار 259,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,020 پوند 70,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,300 لیر 41,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post