نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/21 دوشنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۱۲/۲ دو اسفند هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

256,830 دلار 291,860 یورو
257,100 بالاترین قیمت دلار 254,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
353,110 پوند 69,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
18,800 لیر 41,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,620 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post