نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/19 شنبه ساعت 13:33:04 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ سی بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,510 دلار 295,030 یورو
263,120 بالاترین قیمت دلار 260,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
355,880 پوند 70,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,040 لیر 42,640 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,540 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post