نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/18 جمعه ساعت 13:31:31 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ بیست و نه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,412 دلار 299,272 یورو
265,300 بالاترین قیمت دلار 262,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,702 پوند 71,792 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,300 لیر 42,122 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,972 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post