نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/17 پنجشنبه ساعت 13:33:58 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۸ بیست و هشت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,460 دلار 299,400 یورو
265,300 بالاترین قیمت دلار 263,420 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,390 پوند 71,710 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,300 لیر 42,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
229,950 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post