نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/14 دوشنبه ساعت 13:35:44 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ بیست و پنج بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

268,950 دلار 304,260 یورو
270,860 بالاترین قیمت دلار 268,560 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
365,330 پوند 73,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,800 لیر 42,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post