نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/13 یکشنبه ساعت 13:31:11 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ بیست و چهار بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

266,470 دلار 302,520 یورو
266,870 بالاترین قیمت دلار 264,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
363,440 پوند 72,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,736 لیر 42,436 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
231,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post