نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/12 شنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۳ بیست و سه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,890 دلار 300,730 یورو
266,400 بالاترین قیمت دلار 262,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
361,300 پوند 72,100 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,676 لیر 42,276 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,550 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post