نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/10 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/10 پنجشنبه ساعت 13:32:19 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ بیست و یک بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,340 دلار 300,300 یورو
262,400 بالاترین قیمت دلار 262,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,000 پوند 72,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,400 لیر 41,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
227,610 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post