نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/09 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/09 چهارشنبه ساعت 13:32:18 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ بیست بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

262,390 دلار 299,830 یورو
263,700 بالاترین قیمت دلار 261,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
357,990 پوند 72,020 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,888 لیر 41,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
228,440 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post