نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/08 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/08 سه شنبه ساعت 13:36:10 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ نوزده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

260,260 دلار 296,910 یورو
262,400 بالاترین قیمت دلار 259,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
354,680 پوند 71,440 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,932 لیر 42,232 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
226,620 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post