نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/07 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/07 دوشنبه ساعت 13:31:23 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ هجده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

263,760 دلار 301,400 یورو
266,900 بالاترین قیمت دلار 263,760 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
358,550 پوند 72,400 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,400 لیر 42,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,310 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post