نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/06 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/06 یکشنبه ساعت 13:32:13 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ هفده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,760 دلار 303,180 یورو
266,280 بالاترین قیمت دلار 261,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
360,110 پوند 72,670 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,500 لیر 42,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,840 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post