نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/05 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/05 شنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ شانزده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

264,270 دلار 302,620 یورو
268,900 بالاترین قیمت دلار 263,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
359,450 پوند 72,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,500 لیر 42,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
230,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post