نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/03 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/03 پنجشنبه ساعت 13:31:33 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ چهارده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,350 دلار 308,300 یورو
274,000 بالاترین قیمت دلار 271,960 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
372,310 پوند 75,010 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,215 لیر 43,615 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,230 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post