نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/02 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/02 چهارشنبه ساعت 13:32:37 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ سیزده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,160 دلار 308,610 یورو
274,200 بالاترین قیمت دلار 272,250 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
372,080 پوند 74,950 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,499 لیر 43,699 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
239,740 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post