نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/01 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/02/01 سه شنبه ساعت 13:31:34 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ دوازده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,110 دلار 310,080 یورو
277,600 بالاترین قیمت دلار 274,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
374,730 پوند 75,490 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,600 لیر 43,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,950 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post