نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/31 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/31 دوشنبه ساعت 13:32:10 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۱ یازده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,000 دلار 313,280 یورو
278,970 بالاترین قیمت دلار 277,560 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,270 پوند 76,270 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,205 لیر 44,705 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,940 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post