نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/30 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/30 یکشنبه ساعت 13:31:05 روز ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ ده بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,180 دلار 313,840 یورو
279,200 بالاترین قیمت دلار 277,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,770 پوند 76,590 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,605 لیر 44,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
243,330 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post