نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/29 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/29 شنبه ساعت 13:32:20 روز ۱۴۰۰/۱۱/۹ نه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,010 دلار 315,880 یورو
282,800 بالاترین قیمت دلار 280,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,220 پوند 77,090 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,700 لیر 44,784 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post