نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/28 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/28 جمعه ساعت 13:31:46 روز ۱۴۰۰/۱۱/۸ هشت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

278,596 دلار 313,366 یورو
278,100 بالاترین قیمت دلار 276,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
375,986 پوند 77,076 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,286 لیر 44,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
242,716 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post