نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/27 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/27 پنجشنبه ساعت 13:31:03 روز ۱۴۰۰/۱۱/۷ هفت بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,100 دلار 312,880 یورو
278,100 بالاترین قیمت دلار 276,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
375,590 پوند 76,030 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,300 لیر 44,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
242,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post