نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/26 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/26 چهارشنبه ساعت 13:31:55 روز ۱۴۰۰/۱۱/۶ شش بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

279,480 دلار 318,010 یورو
281,300 بالاترین قیمت دلار 278,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
380,740 پوند 76,670 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,700 لیر 44,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
245,940 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post