نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/25 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/25 سه شنبه ساعت 13:32:31 روز ۱۴۰۰/۱۱/۵ پنج بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

277,570 دلار 315,790 یورو
278,600 بالاترین قیمت دلار 277,360 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,690 پوند 76,160 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,904 لیر 44,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,350 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post