نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/24 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/24 دوشنبه ساعت 13:35:49 روز ۱۴۰۰/۱۱/۴ چهار بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

281,060 دلار 320,830 یورو
281,300 بالاترین قیمت دلار 278,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,610 پوند 77,110 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,000 لیر 45,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,470 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post