نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/23 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/23 یکشنبه ساعت 13:31:25 روز ۱۴۰۰/۱۱/۳ سه بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

276,370 دلار 316,070 یورو
276,400 بالاترین قیمت دلار 274,350 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,060 پوند 75,830 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,856 لیر 44,100 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,120 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post