نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/22 شنبه ساعت 13:31:47 روز ۱۴۰۰/۱۱/۲ دو بهمن هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,100 دلار 314,630 یورو
276,400 بالاترین قیمت دلار 274,850 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
376,340 پوند 75,480 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,400 لیر 43,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
243,010 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post