نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/20 پنجشنبه ساعت 13:31:12 روز ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ سی دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,990 دلار 312,060 یورو
275,590 بالاترین قیمت دلار 274,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,200 پوند 75,450 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,380 لیر 43,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,620 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post