نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/19 چهارشنبه ساعت 13:32:26 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ بیست و نه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

275,780 دلار 312,790 یورو
276,100 بالاترین قیمت دلار 274,050 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,840 پوند 75,670 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,300 لیر 43,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,870 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post