نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/17 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/17 دوشنبه ساعت 13:32:02 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ بیست و هفت دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

272,410 دلار 311,280 یورو
272,900 بالاترین قیمت دلار 271,570 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
376,100 پوند 74,750 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,984 لیر 44,184 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,920 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post