نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/16 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/16 یکشنبه ساعت 13:34:50 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ بیست و شش دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,150 دلار 313,020 یورو
276,590 بالاترین قیمت دلار 273,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,400 پوند 75,220 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,300 لیر 43,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,100 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post