نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/15 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/15 شنبه ساعت 13:32:36 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ بیست و پنج دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,080 دلار 312,960 یورو
276,300 بالاترین قیمت دلار 264,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
378,320 پوند 75,210 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,300 لیر 43,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
241,050 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post