نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/12 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/12 چهارشنبه ساعت 13:31:09 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ بیست و دو دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

267,040 دلار 318,650 یورو
267,170 بالاترین قیمت دلار 267,010 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
384,402 پوند 76,910 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,200 لیر 44,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,020 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post