نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/11 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/11 سه شنبه ساعت 13:32:43 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ بیست و یک دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

267,060 دلار 318,370 یورو
267,380 بالاترین قیمت دلار 267,010 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
383,690 پوند 77,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,300 لیر 44,550 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
244,530 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post