نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/10 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/10 دوشنبه ساعت 13:32:48 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ بیست دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

267,820 دلار 311,570 یورو
268,390 بالاترین قیمت دلار 267,720 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
375,140 پوند 75,470 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
19,900 لیر 43,650 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
238,830 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post