نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/09 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/09 یکشنبه ساعت 13:32:19 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۹ نوزده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

268,390 دلار 314,430 یورو
268,890 بالاترین قیمت دلار 268,230 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
377,300 پوند 75,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,000 لیر 43,850 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
240,550 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post