نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/08 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/08 شنبه ساعت 13:32:14 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ هجده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,280 دلار 322,480 یورو
269,900 بالاترین قیمت دلار 269,240 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
386,930 پوند 77,850 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
20,500 لیر 44,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
246,690 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post