نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/07 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/07 جمعه ساعت 13:32:49 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۷ هفده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,088 دلار 324,708 یورو
269,900 بالاترین قیمت دلار 269,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
390,248 پوند 78,788 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,088 لیر 45,638 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,398 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post