نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/06 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/06 پنجشنبه ساعت 13:36:54 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۶ شانزده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

270,675 دلار 325,295 یورو
269,900 بالاترین قیمت دلار 269,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
390,835 پوند 79,375 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,675 لیر 46,225 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
248,985 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post