نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/05 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/05 چهارشنبه ساعت 13:32:01 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ پانزده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

269,750 دلار 322,950 یورو
269,900 بالاترین قیمت دلار 269,740 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
388,170 پوند 78,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,200 لیر 45,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
247,630 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post