نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/04 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/04 سه شنبه ساعت 13:33:22 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۴ چهارده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

271,930 دلار 327,630 یورو
273,950 بالاترین قیمت دلار 271,770 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
393,040 پوند 79,500 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
21,800 لیر 45,950 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
251,270 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post