نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/01 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2022/01/01 شنبه ساعت 13:36:52 روز ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ یازده دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,810 دلار 338,150 یورو
273,950 بالاترین قیمت دلار 273,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
403,730 پوند 81,530 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,462 لیر 47,512 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,410 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post