نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/30 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/30 پنجشنبه ساعت 13:34:10 روز ۱۴۰۰/۱۰/۹ نه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,870 دلار 337,030 یورو
274,420 بالاترین قیمت دلار 273,790 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
402,790 پوند 81,770 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
22,900 لیر 47,944 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,960 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post