نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/29 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/29 چهارشنبه ساعت 13:35:19 روز ۱۴۰۰/۱۰/۸ هشت دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,595 دلار 334,900 یورو
274,420 بالاترین قیمت دلار 274,260 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
399,660 پوند 81,410 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,000 لیر 47,050 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
259,160 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post