نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/28 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/28 سه شنبه ساعت 13:34:51 روز ۱۴۰۰/۱۰/۷ هفت دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,020 دلار 334,220 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
397,970 پوند 80,880 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
24,800 لیر 46,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
257,940 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post