نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/27 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/27 دوشنبه ساعت 13:33:07 روز ۱۴۰۰/۱۰/۶ شش دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

273,930 دلار 309,690 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
402,040 پوند 81,970 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,300 لیر 47,509 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
261,700 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post