نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/26 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/26 یکشنبه ساعت 13:32:44 روز ۱۴۰۰/۱۰/۵ پنج دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,000 دلار 310,110 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
400,750 پوند 81,800 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,100 لیر 47,250 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
261,830 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post