نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/25 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/25 شنبه ساعت 13:37:22 روز ۱۴۰۰/۱۰/۴ چهار دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,082 دلار 310,130 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
401,200 پوند 81,890 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,200 لیر 47,350 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
262,130 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post