نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/24 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/24 جمعه ساعت 13:32:45 روز ۱۴۰۰/۱۰/۳ سه دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,960 دلار 310,860 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
406,010 پوند 83,370 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,140 لیر 48,590 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
264,810 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post