نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/23 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/12/23 پنجشنبه ساعت 13:31:14 روز ۱۴۰۰/۱۰/۲ دو دی هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

274,573 دلار 310,160 یورو
274,020 بالاترین قیمت دلار 273,860 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
405,280 پوند 82,620 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,300 لیر 47,750 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
264,600 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post